Pomoć na cesti 098 339 987 (0-24) • (+385 1) 1987 • Stanje na cestama 072 777 777 • Služba za korisnike 0800 9987     facebook stranica youtube kanal

Politika privatnosti

Auto-moto klub “Slavonac” iz Osijeka, Sv. L. B. Mandića 48, OIB: 50240101934 (u nastavku teksta: AMK “Slavonac”), ulaže puno pažnje kako bi osigurao Vašu privatnost i zaštitio Vaše osobne podatke koje nam sami dajete, koje mi prikupljamo od Vas ili o Vama u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka odnosno kada mi određujemo svrhu i način na koji će osobni podaci biti obrađeni.

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi, kao na primjer Vaše ime i prezime, OIB, e-mail adresa i drugo.

Naša Politika privatnosti (u nastavku teksta: Politika) odnosi se na posjetitelje službenih mrežnih stranica AMK “Slavonac”, registrirane korisnike drugih mrežnih usluga AMK “Slavonac”, ali i na sve ostale aktivnosti i procese u kojima dolazimo u kontakt s Vašim osobnim podacima u svojstvu voditelja obrade, a temeljena je na odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; u nastavku teksta: Uredba), i drugim važećim europskim i nacionalnim propisima. U obradama u kojima smo izvršitelj obrade poštujemo pozitivne propise, ugovorne odredbe te politiku privatnosti koju definira voditelj obrade.

Ova Politika pruža Vam informacije o kategorijama osobnih podataka koje kao voditelj obrade prikupljamo, svrhama njihova korištenja, njihovom čuvanju i dijeljenju te pravima koja imate kao vlasnik tih podataka. Opisane su i mjere koje poduzimamo kako bi zaštitili prikupljene podatke te način na koji nas možete kontaktirati u vezi s ovom Politikom privatnosti. U svim obradama postupamo u skladu s pozitivnim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka i našim internim aktima, a posebno internim Pravilnikom o obradi, pristupanju i zaštiti osobnih podataka.