Pomoć na cesti 098 339 987 (0-24) • (+385 1) 1987 • Stanje na cestama 072 777 777 • Služba za korisnike 0800 9987     facebook stranica youtube kanal

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvU

DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE TUĐIM VOZILOM U INOZEMSTVU​

Punomoć za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu je međunarodno priznati unificiran dokument kojim vlasnik vozila drugoj osobi dozvoljava prelazak granice i upravljanje vozilom u inozemstvu. Punomoć se izdaje na tri jezika: hrvatskom, engleskom i francuskom.

CIJENA 7,96€

POTREBNI DOKUMENTI Osobna iskaznica vlasnika vozila, prometna dozvola i putovnica (ili osobna iskaznica) korisnika

Dozvola se može izdati vozačima samo za vozila u vlasništvu hrvatskih državljana koja su registrirana u Republici Hrvatskoj. Vlasnik vozila mora biti prisutan prilikom izdavanja punomoći. Dozvola se bez prisutnosti vlasnika može izdati kad korisnik posjeduje punomoć javnog bilježnika u kojoj je naznačeno da se korisniku dozvoljava upravljanje vozilom u inozemstvu. Punomoć se izdaje odmah i vrijedi najviše godinu dana.

FIZIČKE OSOBE

Vlasnik vozila treba doći osobno sa svojom osobnom iskaznicom, prometnom dozvolom vozila kao i korisnik vozila koji predočuje važeću putovnicu i vozačku dozvolu.. Dozvola se hrvatskim državljanima može izdati i na osobnu iskaznicu korisnika, međutim u tom slučaju dozvola vrijedi isključivo za države koje priznaju osobnu iskaznicu kao ulazni dokument. Putovnica je obvezna kad se dozvola izdaje stranom državljaninu. Vlasnik vozila ne mora biti prisutan ukoliko korisnik posjeduje ovjerenu punomoć.

PRAVNE OSOBE

Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe treba donijeti prometnu dozvolu, dokaz o ovlaštenoj osobi i pečat pravne osobe a korisnik putovnicu i vozačku dozvolu. Dozvola se hrvatskim državljanima može izdati i na osobnu iskaznicu korisnika, međutim u tom slučaju dozvola vrijedi isključivo za države koje priznaju osobnu iskaznicu kao ulazni dokument. Putovnica je obvezna kad se dozvola izdaje stranom državljaninu.

LEASING

Ukoliko je vozilo u vlasništvu leasing kuće za izdavanje dozvole potrebno je donijeti ugovor o leasingu, prometnu dozvolu, dokaz o ovlaštenoj osobi i pečat pravne osobe ili osobnu iskaznicu fizičke osobe, ovisno o nositelju leasinga, a korisnik treba donijeti putovnicu i vozačku dozvolu. Punomoć se hrvatskim državljanima može izdati i na osobnu iskaznicu korisnika, a putovnica je obvezna kad se punomoć izdaje stranom državljaninu.

LEASING SPECIFIČNOST

Nakon izdavanja, punomoć obavezno trebate odnijeti u leasing kuću na potpis i ovjeru. Ukoliko punomoć nije ovjerena potpisom i pečatom leasing kuće navedena nije važeća.

Novosti

Zadnje novosti & obavijesti

Budite uvijek u toku te popratite zadnje novosti, obavijesti i sve vezano uz sigurnu vožnju